Anioły istnieją…

„Anioły istnieją… Czasami nie mają skrzydeł Wtedy nazywamy je Przyjaciółmi.” „Dzieci z Domu dziecka w Zabrzu”

Pod takim hasłem w dniu 17.01.2014 roku dzieci oraz dyrekcja Domu Dziecka w Zabrzu zorganizowały przedstawienie jasełkowe dla gości i przyjaciół.